Om oss

Välkommen till Nya Aros Bygg

Nya Aros Bygg har idag ca 50 medarbetare och strävar efter att förstärka och utveckla närvaron som samhällsbyggare, framför allt i Mälardalen
Nya Aros skapar goda och långsiktiga relationer till kunder och samarbetspartners.
Vi är ett företag med korta beslutsvägar vilket gör oss effektiva och ger oss möjlighet att tillgodose kunders önskemål.
____________________________________________________________________________________________________

Aros Bygg & Förvaltning AB har bedrivit byggverksamhet i Mälardalen under 27 år.
Verksamheten utgörs av byggservice, entreprenad, försäkringsarbeten, om- och tillbyggnationer samt underhållsarbeten.

På grund av en kraftig expansion och en rad felaktiga beslut, har Aros Bygg & Förvaltning AB tvingats ansöka om företagsrekonstruktion, vilket beviljats av Västmanlands tingsrätt per den 19 maj 2021.

BTH Bygg förvärvar verksamheten
Den 1 september 2021 förvärvar BTH Bygg AB verksamheten som tidigare bedrivits i Aros Bygg & Förvaltning AB.
Samtlig personal har gått över till, det av BTH Bygg bildade, dotterbolag med namnet
Nya Aros Bygg AB.
Aros Bygg & Förvaltning AB, som i nuläget befinner sig i rekonstruktion, kommer slutföra alla sina pågående projekt genom att hyra in personal från Nya Aros Bygg AB.
Företagsrekonstruktionen i Aros Bygg & Förvaltning AB kommer därmed att fortsatt hanteras under ordnade former.

Genom denna affär utökar BTH Bygg-koncernen sitt verksamhetsområde till att omfatta Storstockholm, Uppsala och Mälardalen.
Tillsammans beräknas BTH Bygg och Nya Aros Bygg få en årsomsättning på drygt 500 mkr samt sysselsätta mer än 110 medarbetare samt ett stort antal underentreprenörer.